Föreningen

Årsmötes-handlingar

Föreningens syfte

 

OKTAVA är en ideell förening öppen för alla intresserade. Föreningen är inte knuten till någon särskild organisation eller undervisningsmetod.

 

OKTAVA vill vara ett nav för lärare och elever som har sitt gemensamma intresse i orgelinsturmentet. Föreningen vill verka för orgelpedagogik i dess olika former genom att utmana och samverka med andra organisationer. OKTAVA vill också fungera som informationskanal mellan de nätverk av undervisande orgellärare som finns runt om i landet.

Var med och forma föreningen Oktavas framtid! Genom ditt medlemskap och dina idéer bidrar du till intresset för orgelpedagogik

utvecklas vidare.

Medlemsskap

 

Medlemskap i Okatava kan lösas av privatperson eller förening/församling Kostnad:

 

Privatperson 100 kr/år

Förening/Församling 500 kr/år

 

Skicka in intressanmälan med post till föreningens sekreterare eller mejla dina uppgifter till info@oktava.se.

 

 

Föreningens styrelse

 

Ordförande:

Helena Ambertson, organist Husaby församlijng

 

Sekreterare:

Maria Axell, organist Umeå landsförsamling

 

Övriga ledamöter:

Anne Dungner Hjellström, stiftsmusikert Visby stift

Alexandra Pilakouris, organist Ökcerö församling

Erika Alfredsson Bohlin, stiftsmusikert Stockholms stift

Staffan Plantin, stiftsmusikert Lunds stift

Karin Sundin. verksamhetsutvecklare Sensus Uppsala (adjungerad)

Robert Öhman, utbildningsledare Oskarshamns folkhögskola (adjungerad)